GPS zapisovač polohy

  • napájacie napätie 12V (6V,24V)
  • spotreba počas prevádzky je 50-70 mA
  • použitý je GPS čip SirfStar III s vynikajúcou citlivosťou a krátkym časom získania polohy po zapnutí
  • anténa je na spodnej strane magnetická, dobre drží napr. na karosérii auta, je odolná voči poveternostným vplyvom
  • zaznamenaný je kompletný NMEA0183 protokol s informáciou o presnosti polohy a úrovni signálu pre každý fix
  • interval ukladania polohy je 1 sekunda, prenosť lepšia ako 5 metrov
  • použité záznamové médium je SD karta až do kapacity 2 GB čo postačuje na viac ako 2 mesiace nepretržitého záznamu
  • samotné zariadenie môže byt namontované na krytom mieste, iba anténa musí byť na špecifickom mieste kôli signálu

Montáž spočíva v upevnení GPS antény na miesto kde nemá zakrytú oblohu, možné je aj pripevnenie pod tenký plastový kryt. Podľa dĺžky kábla od antény treba nájsť miesto pre umiestnenie krabičky zapisovača, ktorú je možné pevne uchytiť dvomi skrutkami. Do krabičky zapojíme kábliky od antény a napájací káblik. V prípade že po zapnutí napájania príjmač nefunguje, pravdepodobne došlo k zámene polarity pri pripájaní napájacieho káblika.

Popis funkcie:
Do otvoru v krabičke vložíme SD kartu, pozor na prepínač ochrany proti zápisu. Pred prvým zápisom dojde k formátovaniu karty čo sa prejaví striedavým blikaním červenej a zelenej ledky. Počas správnej funkcie nepravidelne poblikávajú obe ledky, ak niektorá svieti trvale, alebo nesvieti, nastala porucha. Po skončení činnosti zapisovača vytiahneme SD kartu, ktorú môžeme prečítať v počítači. Pred vložením SD karty späť treba súbor so záznamom zmazat, inak bude zapisovač pokračovať dalej v zápise do toho istého súboru.

Zaznamenané údaje sú v tvare textového súboru obsahujúceho záznam NMEA0183 protokolu. Tento súbor treba ďalej počítačovo spracovať do požadovaného tvaru. Na spracovanie záznamu z lietadla slúži program NmeaFlightAnalyser, ktorý vytvorí zoznam štartov a pristátí lietadla a tiež súbor .kml pre zobrazenie v aplikácii Google Earth a taktiež .igc súbory pre See You.

spracovaný záznam zobrazený v Google Earth

Súbory na stiahnuie:
Nmea flight analyser - program na spracovanie záznamov

Zariadenie je vyrábané na objednávku, cena komplet zariadenia je 98.- €, môžete si ho objednať mailom na adrese gpslogger @ zubak.sk. Na tejto adrese budú tiež zodpovedané prípadné otázky alebo návrhy ohľadne funkcie zariadenia.

kontakt a objednávky