Aktualizácia alebo zmena firmvéru

!!! POZOR !!! Pri nesprávnom postupe alebo výpadku elektrickej energie počas flashovania môže dôjsť k znefunkčneniu prístroja. Na toto sa záručná oprava nevzťahuje! Túto činnosť vykonávate na vlastné riziko.

Postup

1. Ak máme v príjmači nejaké zvláštne nastavenia, je dobré si ich cez FTP skopírovať alebo niekam zapísať, pretože po aktualizácii bude pamäť zmazaná, vrátane našich bývalých nastavení. Ak máme zasunutú dekódovaciu kartu, odporúča sa vytiahnuť ju.

2. Zapnúť počítač, vypnúť satelitný príjmač. Najlepšie je odpojiť antény a káble a celý ho preniesť k počítaču, namiesto zháňania dlhého sériového kábla. Na obrazovke toho počas uploadu aj tak veľa nepíšu, to dôležité sa dozvieme aj zo stavového displeja. Samozrejmô treba prepojiť príjmač s počítačom sériovým káblom. Kábel musí byť klasický prekrížený 'null modem' RS-232 sériový kábel (D-sub 9pin: 2-3,3-2,5-5).

3. Držať stlačené zapínacie tlačítko na príjmači a súčasne zapojiť príjmač do siete kým sa neobjaví na displeji nápis SERL, potom tlačítko už môzeme pustiť. Teraz spustiť na počítači program Flashtools, otvoriť súbor s image ktorý chceme aktualizovať v príjmači a stlačiť OK na satelite, čím sa spustí celý proces aktualizácie. V programe Flashtools sa súčasne rozbehne počítanie zostávajúceho času a počet % v ukazovateli stavu.

4. Čakať cca. 15 min a sledovať čísla na displeji o00o,o01o ...o99o. Počas čakania môžme myslieť na to prečo sme nepoužili zálohovanie výpadku siete UPS a tajne dúfať že nikto nevyhodí v dome poistky. Výpadok prúdu v tejto fáze by pravdepodobne nespôsobil nefunkčnosť prístroja, to až pri mazaní flash pamäte a prepisovaní novou aktualizáciou, ale netvrdím to na 100%. Po skončení prenosu dát treba čakať ešte ďalších cca. 6 min kým príjmač vymaže flash pamät a prepíše ju novými dátami. Na displeji postupne svieti ERAS a potom FLAS. Počas tohto by som vážne nechcel aby niekto vypol elektriku, to by potom asi príjmač putoval k výrobcovi.

5. Po zobrazení DONE na displeji vypnúť alebo reštartovať satelitný príjmač a už by mal naštartovať ako nový. Teraz ho môžeme naspäť pripojiť ku všetkým káblom, ethernet, parabola, scart ...

6. Aby sa dalo ďalej pokračovat treba najprv nakonfigurovať v príjmači sieťové rozhranie - IP adresu, gateway, dns. Potom nakonfigurovať všetky satelity ktoré sme si predtým zapísali alebo zapamätali. Na ušetrenie ďalšieho času je dobré v príjmači spustiť vyhľadávanie staníc na všetkých satelitoch. Teraz prejdeme k počítaču a pripojíme sa cez FTP k satelitnému príjmaču. Vybrané pluginy (.ipk) nakopírujeme do /tmp a v príjmači stlačíme modré tlačítko a vyberieme 'ipk'. Tam prejdeme do 'feed /temp', označíme pluginy a dáme inštalovať.
Kto má satelit pripojený aj na web môže pluginy stiahnuť a inštalovať priamo z webu. Treba minimálne nainštalovať 'addon_version_powerpc' a prípadne 'mgcamd' a 'newcs', to už podľa vlastných potrieb. Po nainštalovaní 'addon_version_powerpc' sa príjmač musí reštartnúť a pribudne 'All in One panel' pri stlačení modrého tlačítka.

Dalsie nastavenia

instalovanie ipk
//var/lib/ipkg/info/

newcs:
/var/etc/radegast.cfg
/var/tuxbox/config/newcamd.conf
/var/tuxbox/config/newcs.xml
/var/bin/newcs
/var/tuxbox/config/nwcs.xml 

mgcamd:
/var/bin/mgcamd
/var/tuxbox/config/mgcamd.xml
/var/keys/mg_cfg 
Designed by & Copyright © 2008 Ing.Marián Zubák. All rights reserved.