Nastavenie príjmu a signálu

Pri inštalácii novej paraboly je treba začať s jedným konvertorom a aspoň približne nastaviť orientáciu paraboly. Pri zachytení signálu z požadovanej družice potom doladiť orientáciu paraboly podľa sily signálu.

Nastavenie príjmu z jednej družice

Toto je najjednoduchšie použitie pre sledovanie programov z jednej družice a tiež vhodné pre nastavenie novej paraboly alebo zmenu smeru paraboly.

1. Parabolu namontujeme a približne zorientujeme smerom k požadovanej družici. Eleváciu je dobré nastaviť presne podľa zemepisnej polohy, uľahčí to prvé hľadanie. Konvertor prepojíme koaxiálnym káblom s príjmačom.

2. Na príjmači zvolíme "menu" a tam "nastavenie družíc". Vyberieme možnosť "len jedna družica" a vyberieme požadovanú zo zoznamu. Potvrdíme a prejdeme v menu na ukazovatel sily signálu. Parabolou potom otáčame sprava do lava a naspäť až kým ukazovateľ sily signálu nedosiahne maximum.

3. Na príjmači zvolíme "menu" a "vyhladávat TV kanály" a počkáme kým príjmač neukončí hľadanie. Vizuálne skontrolujeme či medzi nájdenými kanálmi sú naše požadované a ak nie, pravdepodobne je parabola orientovaná na niektorú vedľajšiu družicu. Podľa nájdených programov ľahko zistíme porovnaním s web stránkou že o ktorú družicu sa jedná a podľa toho zopakujeme postup od bodu 2 ale parabolu otocíme mierne vpravo alebo vlavo oproti terajšej pozícii.

4. Ak sme už našli vybranú družicu s našou programovou ponukou, môžme doladiť orientáciu paraboly. Vyberieme jeden kanál so slabým signálom a z "menu" vyberieme "informácie" a nájdeme ukazovateľ sily signálu. Potom s parabolou jemne otáčame najprv horizontálne a pri najsilnejšom signále dotiahneme uchytenie. Potom povolíme vertikálne uchytenie a hýbaním hore a dole nájdeme najsilnejší signál a dotiahneme uchytenie. Potom na príjmači dáme znovu vyhladať televízne stanice, už by ich malo nájst oveľa viac. Potom vyberieme jeden z najslabších a znovu zobrazíme ukazovatel sily signálu. Teraz na konvertore povolíme úchyt a pootáčaním konvertora nájdeme najsilnejší signál. Prepneme inú slabú stanicu ktorá je vysielaná na druhej polarizácii (H,V) a skontrolujeme silu signálu pootáčaním konvertora. Na záver všetky úchyty dotiahneme.

5. Teraz je už parabola presne orientovaná a môžme dať znovu a definitívne vyhľadať všetky televízne stanice a uložiť si poradie obľúbených staníc.

Nastavenie príjmu z viacerích družíc na jednu parabolu

Toto nastavenie je najpoužívanejšie, pretože umožnuje jednoducho a finančne nenáročne sledovať stanice až z troch družíc Astra (19.2E, 23.5E, 28.2E).

1.Základné nastavenie paraboly je treba urobiť s namontovaným držiakom pre viac konvertorov a zapojeným len stredným konvertorom (alebo jedným z dvoch) ako nastavenie jednej družice. Potom ako je parabola presne zorientovaná pripojíme všetky konvertory cez DiSEqC prepínač do príjmača.

2. Na príjmači zvolíme "menu" a vyberieme "nastavenie družíc". Tu vyberieme voľbu 2 družice alebo 4 družice ak máme viac ako 2 konvertory. Na jednotlivé pozície vyberieme zvolené družice, v prípade 3 konvertorov necháme na poslednej pozícii nejakú družicu na pozícii mimo obzor alebo zvolíme nastavenie "uživatelské" a postup popísaný na konci strany.

3. Necháme vyhľadávať televízne stanice pre jednotlivé družice a ak stanice nezodpovedajú zvolenej družici zmeníme poradie v nastavení družíc podľa bodu 2 a hladanie zopakujeme. Takto postupne nájdeme všetky stanice na všetkých zvolených družiciach.

Nastavenie príjmu s parabolou s manuálnym otáčaním

Pre tento spôsob sa môžu rozhodnúť ľudia čo už mali starý analógový satelit a k nemu parabolu otáčanú nezávislým motorom alebo ručne.

1. Počiatocné nastavenie a orientácie paraboly je skoro rovnaké ako pre jednu družicu, hlavne treba presne doladit eleváciu paraboly a mať kolmo k zemi stožiar na ktorom je uchytená. Polárny záves by mal mať presne nastavenú zemepisnú šírku alebo uhol sklonu. Vyhľadávanie družíc je už potom jednoduché zmenou horizontálneho smeru.

2. Na príjmači je treba zvoliť "menu" a "nastavenie družíc". Tu treba vybrať "vlastné" a navoliť predpokladaný počet družíc. Kedže je na kábli iba jeden konvertor, budú mať všetky družice nastavené poradie 1. Pri kombinácii otáčacej paraboly s pevnou a použitím prepínaca DiSEqC treba nastavit družiciam z pevnej paraboly čísla podľa pozície DiSEqC a ostatným družiciam rovnaké čislo pre danú pozícii DiSEqC.

3. Vyhľadávanie družíc je podobné ako pre jednu družicu, len otáčanie paraboly robíme motorom. Takto postupne otáčame parabolou a vyhľadávame stanice pre každú dalšiu družicu. Pred otáčaním motorom je potom dobré prepnúť na niektorú FTA stanicu so silným signálom a tak pri otáčaní ľahko nájsť družicu keď nabehne obraz.

Nastavenie pre použitie motora a otáčacej paraboly

Toto je urcené pre znalých problematiky a závisí od konkrétneho druhu motora a preto tu nie je opísaný návod. Ak by niekto potreboval poradiť, je potrebné navštívit niektoré fórum o satelitnej technike.
Designed by & Copyright © 2008 Ing.Marián Zubák. All rights reserved.