Porovnanie prístrojov AB IPBox 200S a 350Prime

Technické rozdiely sú hlavne vo veľkosti pamäte, možnosti pripojenia harddisku alebo USB kľúča a použitie terestriálneho alebo káblového demodulátora, všetko v prospech 350. Uživateľský rozdiel je už na prvý pohľad v diaľkovom ovládaní. Je vidiet že 350Prime nie je len satelitný príjmač, ale aj plnohodnotný videorekordér. Aj keď všetky podstatné funkcie Enigmy sa dajú ovládať rovnako, 350 má navyše samostatné tlačítka pre prehrávanie, nahrávanie a iné operácie s nahratými filmami. Príjemné je aj jedno ušetrené miesto na stole keďže diaľkové k 350 vie ovládať aj TV. Jednoduchšie sa píšu aj názvy nahrávok, písmená sú potlačené na ovládači a klávesami pre hlasitosť sa dajú vkladať medzery alebo mazať znaky.

Po nahratí rovnakej verzie Enigmy sú prístroje na pohľad zvonku ale aj menu na obrazovke rovnaké. Výhodou väčšej pamäte v 350 je možnosť použitia rôznych pluginov hlavne mať ich prístupné naraz. Najväčšou výhodou je ale využitie zabudovaného harddisku. Aj keď sa dá 200 v spolupráci s počítačom nastaviť rovnako, predsalen je operatívnejšie a pohodlnejšie mať zapnutý len jeden prístroj kôli nahrávaniu alebo pozeraniu nahratých filmov. Daľšou veľkou výhodou 350 je možnosť nahrávať nové verzie firmware priamo z internetu, bez zdĺhavého čakania a znovunastavovnia ako pri použití sériovej linky. Stačí vojsť do menu, vybrať update z internetu a potvrdiť. Po chvíli je príjmač znovu použiteľný ako predtým, akurát s novšou verziou.

Oba prístroje majú rovnaký vonkajší vzhľad, displej, tlačítka, čítačku kariet, procesor a teda aj rýchlosť odozvy na povely a prepínanie kanálov. Zdanlivo zanedbatelný rozdiel je chýbajúci sieťový vypínač vzadu na 200 - hodí sa ak prístroj zatuhne, treba ho reštartnúť a napájací kábel vedie niekam za skriňu. Tak isto bezvýznamne môže pôsobiť chýbajúci TV modulátor u 350, bez neho sa nedá obraz zaradiť medzi ostatné kanály v koaxiálnom kábli domového rozvodu alebo aspoň do druhého TV trebárz v spálni.

Zhrnutie

Ak nie je problém s cenou, jednoznačná voľba je 350. Pri použití viacerích prístrojov v dome stačí jeden 350 a ostané 200. Zosieťované prístroje s namapovaným spoločným harddiskom sú takmer identické a navyše tým získame výhodu viacerích čítačiek k dispozícii na prístupové karty. Samostatne sa dá používať aj 200 ale treba sa zmieriť s tým je stačí fakt len na pozeranie, čokoľvek ďalšie už vyžaduje zložitejšie nastavovanie a starostlivosť.
Designed by & Copyright © 2008 Ing.Marián Zubák. All rights reserved.