MPEG-2 video a súbory

Pri spracovávaní nahratých filmov z príjmača je potrebné previesť formát súboru z málo podporovaného TS (transport stream) na MPG. Toto je možné urobiť v dvoch krokoch použitím programov ProjectX a Avidemux. Pri konvertovaní môžeme zároveň vystrihať reklamné bloky, no treba zachovať zásadu strihania v I-framoch aby sa obraz vedel zrekonštruovať. Tak isto začiatok a koniec filmu musí byť I-frame. Avidemux treba nastaviť nasledovne: video: copy, audio: copy, format: mpeg-ps. Konvertovanie je rýchle lebo nedochádza k dalšiemu koprimovaniu a teda ani strate kvality. Niektoré kanály môžu byť vysielané príliž úsporne a video sa nedá použiť pre DVD priamo bez úpravy a rekompresie. DVD Mpeg-2 podporuje len 4 rozlíšenia obrazu rovnaké ako pri DVB: 720 × 576, 704 × 576, 352 × 576, 352 × 288. Tak isto DVD podporuje maximálne 15 frame/GOP ale väčšina DVD prehrávačov sa s tým dobre vysporiada.

Ak chceme dostať nejaké DVD na harddisk príjmača, stačí otvoriť v Avidemuxe prvý VOB súbor s videom a automaticky nechať pripojiť ostatné časti. Avidemux nastaviť do režimu video: copy, audio: copy, format: mpeg-ps, vybrať správnu jazykovú audio stopu a uložiť video ako mpg súbor. Tento súbor skopírovať do príjmača na harddisk. Ak DVD neobsahuje mpeg-2 zvuk je treba rekompresovať audio, pretože AAC zvukovú stopu príjmač nevie prehrať a vyrobili by sme tak nemý film.
Keďže príjmač nevie prehrat mpeg-4 video ani AVI formát, musíme všetky filmy prekompresovať do mpeg-2 PS (program stream) súboru. Avidemux to bez problémov zvládne, treba mu nastaviť video: dvd, audio: mpeg-2, format: mpeg-ps. Ak film obsahuje titulky treba ich vložiť do obrazu pomocou titulkového filtra. Rozmery videa a prípadne rýchlosť frame/s treba prispôsobiť nasledovným hodnotám.

DVB standard:
video:
PAL progresivne alebo prekladane snímky, 25 frame/s, 4:3 alebo 16:9
720 × 576 pixel
704 × 576 pixel
544 × 576 pixel
480 × 576 pixel
352 × 576 pixel
352 × 288 pixel
audio:
LPCM (Linear Pulse Code Modulation) alebo MP2 (MPEG Layer 2)
48kHz stereo

Pri dodržaní týchto postupov nevznikajú žiadne problémy pri prehrávaní filmov priamo v príjmači. Má to tú výhodu že netreba nastavovať VLCF plugin ktorý je v niektorých situáciách nespoľahlivý a navyše netreba mať pri tom zapnutý počítač. Jedinou nevýhodou je zdržanie sa pri jednorazovom konvertovaní videa a ubudnutie voľného miesta na harddisku príjmača. V príjmači je možné si vytvoriť rôzne podadresáre a predísť tak neprehľadnému dlhému zoznamu filmov.

Designed by & Copyright © 2008 Ing.Marián Zubák. All rights reserved.